Feeds:
Entradas
Comentarios

Posts Tagged ‘the wall’

O mellor de Berlín

The Branderburg Gate

A Porta de Branderburgo

Cando o GPS do meu coche ainda marcaba máis de 20 quilómetros para o centro de Berlín, xa entrara nos arredores da cidade, o que me daba a idea da extensión que ocupa a mesma. Pero a pesar da suas dimensións quedei moi sorprendido polo pouco tráfico e pola cantidade de sitio onde aparcar. Non sei se será pola boa planificación que caracteriza ós alemáns ou porque non conducín en horas punta, pero teño que recoñecer que non perdín nin un segundo en atascos en Berlín e ademais vin moito sitio onde aparcar (non podo decir o mesmo doutras cidades alemanas).

A Trabant in Berlin

Un Trabant en Berlín

Pero claro está que para percorrer a cidade o coche non é a mellor solución. Berlín conta cunha boa rede de transporte público que facilita moito a visita, ainda que eu penso que a mellor forma de moverse por Berlín é a bicicleta. Nós levábamos as nosas, pero alí hai moitos lugares onde alugar unhas bicis.

Spee River

Rio Spree

Ainda que non é tan fermosa coma outras cidades europeas, Berlín gustoume porque é historia contemporánea pura. Ademais, non existe outro lugar onde se poda ver a diferencia tan evidente entre o bloque oriental (DDR) e occidental, e iso que xa fai máis de 20 anos da caída do muro que dividiu a cidade en dous durante case 30 anos.

.

The Wall

O Muro

O máis interesante da capital alemana para min é todo o relacionado coa división da cidade polo antigo muro e con Berlín Leste. Lugares coma a East Side Gallery, Check Point Charlie e o museo da DDR son exemplos puros da historia recente da cidade, así como a impresionante Fernsehturm ou torre de telecomunicacións, todo un símbolo do bloque oriental, visible dende case toda a cidade. Tamén son famosos os semáforos da DDR Ampelmännchen.

Here was The Wall

Por aquí pasaba o muro

DDR traffic lights

Semáforo da DDR

DDR traffic lights

Semáforo da DDR

In The Wall

Brecha no Muro

The East Side Gallery

East Side Gallery

Ainda que xa pasaron máis de 20 anos da reunificación, a pegada do sistema socialista se pode ver por toda a antiga parte leste da cidade, con avenidas amplas e enormes bloques de edificios de formigón. Pero Berlín ten máis que restos da antiga DDR que merecen ser visitados, coma a Porta de Branderburgo, o Bundestag ou a modernísima Potsdamer Platz , así coma fermosos lugares á beira do Río Spree. Tamén é recomendable dar unha volta pola rua máis céntrica, a Unter den Linden e pola Illa dos Museos.

Karl Marx Avenue

Avenida de Karl Marx

Memorial who died crossing the river

Memorial polos mortos cruzando o Rio Spree

Pero como dende o meu punto de vista só unha pequena parte de viaxar é ver museos, o mellor para disfrutar de Berlín é pasear, imaxinarse a sua historia polos restos que podemos ver no presente e frecuentar os moitos bares da cidade para tomar unhas boas cervexas alemanas. Se buscamos sitios onde non hai moitos turistas, podemos atopar sitios onde comer e beber cantidade e calidade sen gastar moitos cartos. Sen dúbida, esto e a sua pegada da historia recente son o mellor de Berlín.

Berlin and the River Spee

Berlín e o Rio Spree

Se desexas máis información, podes deixar un comentario ou escribir a cabonorte2009@hotmail.es

Read Full Post »

Lo mejor de Berlín

The Branderburg Gate

La Puerta de Branderburgo

Cuando el GPS de mi coche aún marcaba más de 20 kilómetros para el centro de Berlín, ya había entrado en las afueras de la ciudad, lo que me daba la idea de la extensión que ocupa la misma. Pero a pesar de sus dimensiones quedé muy sorprendido por el poco tráfico y por la cantidad de sitio donde aparcar. No sé si será por la buena planificación que caracteriza a los alemanes o porque no conduje en horas punta, pero tengo que reconocer que no perdí ni un segundo en atascos en Berlín y además vi mucho sitio donde aparcar (no puedo decir lo mismo de otras ciudades alemanas)

A Trabant in Berlin

Un Trabant en Berlín

Pero claro está que para recorrer la ciudad el coche no es la mejor solución. Berlín cuenta con una buena red de transporte público que facilita mucho la visita, aunque pienso que la mejor forma de moverse por Berlín es la bicicleta. Nosotros llevábamos las nuestras, pero allí hay muchos lugares donde alquilar unas bicis.

Spee River

Rio Spree

Aunque no es tan hermosa como otras ciudades europeas, Berlín me gustó porque es historia contemporánea pura. Además, no existe otro lugar donde se pueda ver la diferencia tan evidente entre el bloque oriental (DDR) y occidental, y eso que ya hace más de 20 años de la caída del muro que dividió la ciudad en dos durante casi 30 años.

.

The Wall

El Muro

Lo más interesante de la capital alemana para mí es todo el relacionado con la división de la ciudad por el antiguo muro y con Berlín Este. Lugares como la East Side Gallery, Check Point Charlie y el museo de la DDR son ejemplos puros de la historia reciente de la ciudad, así como la impresionante Fernsehturm o torre de telecomunicaciones, todo un símbolo del bloque oriental, visible desde casi toda la ciudad. También son famosos los semáforos de la DDR Ampelmännchen.

Here was The Wall

Por aquí pasaba el muro

DDR traffic lights

Semáforo de la DDR

DDR traffic lights

Semáforo de la DDR

In The Wall

En el Muro

The East Side Gallery

East Side Gallery

Aunque ya pasaron más de 20 años de la reunificación, la huella del sistema socialista se puede ver por toda la antigua parte este de la ciudad, con avenidas amplias y enormes bloques de edificios de hormigón. Pero Berlín tiene más que restos de la antigua DDR que merecen ser visitados, como la Puerta de Branderburgo, el Bundestag o la modernísima Potsdamer Platz , así como hermosos lugares al lado del Río Spree. También es recomendable dar una vuelta por la calle más céntrica, la Unter den Linden, y por la Isla de los Museos.

Karl Marx Avenue

Avenida de Karl Marx

Memorial who died crossing the river

Memorial por los muertos cruzando el Rio Spree

Pero como desde mi punto de vista sólo una pequeña parte de viajar es ver museos, lo mejor para disfrutar de Berlín es pasear, imaginarse su historia por los restos que podemos ver en el presente y frecuentar los muchos bares de la ciudad para tomar unas buenas cervezas alemanas. Si buscamos sitios donde no hay muchos turistas, podemos encontrar sitios donde comer y beber cantidad y calidad sin gastar mucho dinero. Sin duda, esto y su huella de la historia reciente son lo mejor de Berlín.

Berlin and the River Spee

Berlín y el Rio Spree

Si deseas más información, puedes dejar un comentario o escribir a cabonorte2009@hotmail.es

Read Full Post »

O melhor de Berlim

The Branderburg Gate

A Porta de Branderburgo

Quando o GPS do meu carro ainda marcava mais de 20 quilómetros para o centro de Berlim, já entrara nos arredores da cidade, o qual indicava-me a extensão que ocupa a mesma. Mas apesar da suas dimensões fiquei muito surpreendido pelo pouco trânsito e pela quantidade de sítio onde estacionar. Não sei se será pelo bom planeamento que caracteriza aos alemães ou porque não conduzi em horas de muito trânsito, mas tenho que reconhecer que não perdi nem um segundo em atascos em Berlim e ademais vim muito sítio onde estacionar (não posso decir o mesmo de outras cidades alemãs).

A Trabant in Berlin

Um Trabant em Berlim

Mas claro está que para percorrer a cidade o carro não é a melhor solução. Berlim conta com uma boa rede de transporte público que facilita muito a visita, ainda que eu penso que a melhor forma de mover-se por Berlim é a bicicleta. Nós levavamos as nossas, mas lá há muitos lugares onde alugar umas bicis.

Spee River

Rio Spree

Ainda que não é tão formosa coma outras cidades européias, gostei de Berlim porque é história contemporânea pura. Ademais, não existe outro lugar onde se poda ver a diferença tão evidente entre o bloco oriental (DDR) e ocidental, e isso que já faz mais de 20 anos da queda do muro que dividiu a cidade em dois durante quase 30 anos.

.

The Wall

O Muro

O mais interessante da capital alemana para mim é a divisão da cidade pelo antigo muro e com Berlim Leste. Lugares coma a East Side Gallery, Check Point Charlie e o museu da DDR são exemplos puros da história recente da cidade, assim como a impressionante Fernsehturm ou torre de telecomunicações, todo um símbolo do bloco oriental, visível desde quase toda a cidade. Também são famosos os semáforos da DDR Ampelmännchen.

Here was The Wall

Aqui passava o muro

DDR traffic lights

Semáforo da DDR

DDR traffic lights

Semáforo da DDR

In The Wall

No Muro

The East Side Gallery

East Side Gallery

Ainda que já passaram mais de 20 anos da reunificação, a pegada do sistema socialista se pode ver por toda a antiga parte leste da cidade, com avenidas amplas e enormes blocos de prédios de betão. Mas Berlim tem mais que restos da antiga DDR que também merecem ser visitados, coma a Portão de Branderburgo, o Bundestag ou a modernísima Potsdamer Platz , assim coma formosos lugares na beira do Rio Spree. Também é recomendable passear pela rua mais céntrica, a Unter den Linden, e pela Ilha dos Museus.

Karl Marx Avenue

Karl Marx Avenue

Memorial who died crossing the river

Memorial dos mortos atravessando o Rio Spree

Mas como desde o meu ponto de vista só uma pequena parte de viajar é ver museus, o melhor para gozar de Berlim é passear, imaginar-se a sua história pelos restos que podemos ver no presente e frequentar os muitos bares da cidade para tomar umas boas cervejas alemanas. Se buscamos sítios onde não há muitos turistas, podemos encontrar sítios onde comer e beber quantidade e qualidade sem gastar muito dinheiro. Sem dúvida, esto e a sua pegada da história recente são o melhor de Berlim.

Berlin and the River Spee

Berlin e o Rio Spree

Se queres mais informação, comentar qualquer coisa ou algum erro na minha tradução, podes escrever um comentário ou um correio a cabonorte2009@hotmail.es

Read Full Post »

The best things to see and do in Berlin

The Branderburg Gate

The Branderburg Gate

When the satnav of my car marked over twenty kilometers to the center of Berlin, I entered into the surroundings of the city. But although Berlin is an enormeus place, I was surprised because there wasn’t too much traffic and a lot of place to park.

A Trabant in Berlin

A Trabant in Berlin

But I don’t recomend you visit the city by car. Berlin has an excellent public transport, although I think that the best option is to take or rent a bicycle.

Spee River

Spee River

There are many cities in Europe most beautiful than Berlin, but I like this town because it has very interesating contemporany history. There isn’t another place where you can see the differences between west and east (DDR) side in the same city.

The Wall

The Wall

The East Side Gallery, Check Point Charlie or the DDR Museum are an interesting examples where you can return several years, when the city was divided by the wall. Besides, you will find other remains for the ancient comunist period in the east side like the Fernsehturm, his wide avenues, many enormeus buildings of concrete and the curious traffic lights Ampelmännchen.

Here was The Wall

Here was The Wall

DDR traffic lights

DDR traffic lights

DDR traffic lights

DDR traffic lights

In The Wall

In The Wall

The East Side Gallery

The East Side Gallery

But Berlin has more things than DDR remains. Everybody knows the Brandenburg Gate, the Bundestag or the very modern Postdamer Platz. Besides you can walk around the central street Under der Linden, the places near the Spee River or the Island of Museums.

Karl Marx Avenue

Karl Marx Avenue

Memorial who died crossing the river

Memorial who died crossing the river

But I always recomend that if you want to know a place you musn’t be too much time in museums and you must be more time in bars. Therefore, if you want to enjoy Berlin, Imagine the contemporany history in his steets, walk by the city centre and have a delicious German beer in their bars (and choose bars with local people!)

Berlin and the River Spee

Berlin and the River Spee

If you want more information, say anything or you see a mistake in my translation, you can write a comment or send an e-mail to cabonorte2009@hotmail.es

Read Full Post »